8 juni 2023

De Nieuwe Brabander

Van Nijvel tot 's-Hertogenbosch

Vlaamse staatshervorming is stilstand, tijd voor de Lohengrin Omwenteling

Het Federale en het Vlaamse niveau rollen momenteel vechtend over straat. Het schouwspel rond de klimaatconferentie en de energiebevoorrading van onze regio is allesbehalve fraai te noemen. Dat het zo niet verder kan, daar is iedereen het over eens. Wat er moet gebeuren dat is echter een ander paar mouwen. Wij vroegen het aan de N-BB, de Nieuw Brabantse Belangen.

“Na zes Vlaamse staatshervormingen staan we dus hier. Tegenwerkingsfederalisme door de hopeloze versnippering van bevoegdheden gebeurt er niets meer behalve voor de camera een robbertje drek naar elkaar gooien.
Zo kan het niet meer verder.” zegt de voorzitter van de N-BB, of zoals ze zelf zeggen de Schijnhertog van Brabant, Christoph de Kaele.

Ze kijken heel die vechtpartij aan met stijgende verbazing, vervolgt de Kaele. “Net nu er daadkracht nodig is want het is echt 2 voor twaalf, gaan de Vlaamse partijen wat met spierballen rollen en elkaar gaan tegenwerken” aldus de Kaele.

Na onze vraag hoe het dan met onze regio verder moet lichte de Schijnhertog de plannen van de N-BB toe. “Wij stellen de Lohengrin omwenteling voor. Een omwenteling waarbij we de schade van 40 jaar Vlaams imperialisme ongedaan maken. Een omwenteling waarbij we het zwaartepunt leggen bij de regio’s. De echte regio’s wel te verstaan, niet langer de Fabelregio van het artificiële kunstmatige Vlaams gewest.
Na zes staatshervormingen kunnen we stellen dat het Vlaams gewest meer problemen veroorzaakt dan dat het er oplost. Een radicale omslag is dan ook nodig.”

Ze stellen dan ook voor dat de gewesten worden afgeschaft. Om verschillende redenen zoals daar zijn historische redenen maar evenzeer de onwerkbaarheid van Brussel en het eeuwige gekissebis van Vlamingen over Brussel. Vlamingen die wel beweren dat Brussel hun hoofdstad zou zijn maar daar niet naar handelen. Logisch ook Brussel is immers niet de Vlaamse maar de Brabantse hoofdstad.
Ook stellen ze voor om de huidige provincies af te schaffen. Vreemd trouwens dat de Vlamingen dat nog niet gedaan hebben. De provincies zoals we ze nu kennen zijn eigenlijk rechtstreeks een product van de Franse overheersing na 1795. Vreemd dat diegene die alsmaar beweren te vechten tegen de Franse inmenging de staatsindeling van die Fransen blijven behouden.

“We schaffen echter niet alleen af. We creëren ook nieuwe structuren. We leggen bevoegdheden zoveel mogelijk bij de regio’s. Maar dan wel te verstaan de reële, historische regio’s: Brabant, Vlaanderen, Luik, Henegouwen,Namen en Luxemburg. Deze zes regio’s, je mag ze wat ons betreft provincies noemen krijgen de meeste bevoegdheden. De samenleving moet immers worden ingericht met respect voor het subsidiariteitsbeginsel. Wat door een lager niveau efficiënter kan tot stand gebracht worden, mag niet aan een ver van de mens staande, naamloze autoriteit toevertrouwd worden.
Sommige bevoegdheden moeten echter terug naar het federaal niveau gebracht worden.”

Samengevat pleiten ze voor reële regio’s, afschaffing gewesten en provincies, versterking bevoegdheden regio’s en versterking bevoegdheden federaal. Waarbij ze een rangorde afspreken wie bij blijvende conflicten tussen regio en federaal het laatste woord heeft.

“Uiteraard is dit voor de N-BB maar een tijdelijke tussenperiode, op langere termijn willen wij immers nog altijd gans Brabant herenigen tot de onafhankelijke natie Brabant.” zo eindigt de Kaele.