7 juni 2023

De Nieuwe Brabander

Van Nijvel tot 's-Hertogenbosch

N-BB herdenkt Brabantse held Everard ’t Serclaes

Brussel: De Nieuw Brabantse Belangen, de beweging die strijdt voor meer Brabantse autonomie, heeft aangekondig dat ze op 24 oktober op de grote markt in Brussel de Brabantse held Everard ’t Serclaes zullen herdenken met een ontplooiing van de Brabantse vlag van het hertogdom aan het monument van ’tSerclaes.

Wie was Everard t’Serclaes en wat was zijn heldendaad? Op 24 oktober 1356 toen Brussel bezet werd door de Vlamingen klom Everard samen met enkele getrouwen over de Brusselse stadmuur. Ze drongen door tot de Grote Markt en slaagden erin het Vlaamse banier van het stadhuis te halen en te vervangen door de Brabantse. Daarna deden ze hetzelfde aan de Sint-Katelijnepoort waar ze de Vlaamse vlag in de stadsgracht wierpen, die daar nog menig jaar bleef rotten. Toen de bevolking de Brabantse standaard opnieuw zag wapperen, kwam ze in opstand en verjoeg ze de rest van de Vlaamse troepen.

“Daarom gaan wij dit jaar opnieuw de Brabantse vlag ontplooien. Want Brabant is nog steeds Brabant. Daar is niets Vlaams, Waals of Hollands aan.” aldus Christoph de Kaele de voorzitter van de Nieuw Brabantse Belangen. “Elke Brabander die Brabant een warm hart toedraagt is dan ook welkom” vervolgt de Kaele.

De N-BB of de Nieuw Brabantse belangen begon haar activiteiten in 2019 en slaagt er hoe langer hoe meer in het Brabantse gedachtegoed uit te dragen en Brabanders te doen nadenken over hun identiteit en het vraagstuk waarom sommigen zich eigenlijk Vlaming noemen. Met de opkomst van de N-BB krijgen we een razend interessante aanvulling op het Vlaams nationalisme, een aanvulling die in tegenstelling tot dat Vlaams-nationalisme wel gestoeld op de historische gelaagdheid van onze regio.